XLX Multiprotocol Gateway Reflector

   XLX126 v2.4.1 | Dashboard PL TORUN Reflector for Local Network with DMR&YSF support | Uptime: 2 days 12:08:59
XLX126 Rooms List

Room DMR # Room Name Interlinked Description
A4001TorunNoLokalne rozmowy DMR/C4FM

UWAGA: XLX ma włączoną opcje AUTOCONNECT dla C4FM i po połączeniu się z XLX automatycznie łączy z modułem A.